Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Miniaturka artykułuSzpital w Tarnobrzegu jest ważny dla samorządu województwa, o czym świadczą zarówno dotychczasowe, jak i kolejne wielomilionowe inwestycje w jego rozwój – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie obrad LVI sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Marszałek był gościem zdalnych obrad tarnobrzeskiego samorządu miejskiego.

 

Marszałek przedstawił radnym Tarnobrzega obecny stan oraz kierunki rozwoju Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Nie ukrywał,  że sytuacja od kilku lat jest trudna, pomimo licznych starań samorządu województwa, który jest organem założycielskim placówki. 

Oceniając obłożenie w szpitalu na przestrzeni lat widzimy, że niestety jest ono poniżej 60 procent, dochodząc nawet do 42 procent w 2020 i 57 procent w 2021. Poprzez racjonalizację   liczba łóżek została obniżona do 316 łóżek, a stan zatrudnienia zmienił się z 869 w 2018 do  844 etatów w 2021. To niestety przekłada się na wynik finansowy szpitala, który w 2020 i 2021 roku wynosił minus 16 milionów. Z kolei zobowiązania wymagalne to w 2020 roku ponad 13,5 mln złotych – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Gospodarz województwa mówił o milionach złotych zainwestowanych w tarnobrzeską  placówkę. 

W latach 2011 – 2021 z budżetu województwa na potrzeby tarnobrzeskiego szpitala przekazano 71, 6 mln złotych, na zakup i naprawę sprzętu, na infrastrukturę oraz pokrycie strat placówki. Dodatkowo ze środków RPO WP 2014 – 2020 przekazaliśmy 50,8  mln złotych na rozwój tarnobrzeskiej onkologii. Widzimy Tarnobrzeg jako ważny i rozwijający się ośrodek onkologiczny dla mieszkańców północnej części Podkarpacia, tak jak Brzozów służy południu regionu a Rzeszów dla centrum. Chcemy, aby to była ta specjalizacja dzięki, której szpital jest znany i pozytywnie postrzegany – podkreślał marszałek Ortyl.

 

W latach 2018-2020 zrealizowany został projekt poprawy dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa poprzez rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnawskiej w Tarnobrzegu. Projekt realizowany był w ramach środków RPO WP  2014-2020 przy współudziale środków budżetu województwa i budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wyniosła 50,8 mln zł,  w tym 36,6 mln zł – środki z UE i 8,5 mln złotych z budżetu województwa.

Projekt zakładał Rozwój Centrum Onkologii w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę Centrum Onkologicznego o Ośrodek Radioterapii wraz z dostawą dwóch akceleratorów liniowych, tomografu komputerowego i systemu do planowania leczenia, utworzenie dwóch nowych sal operacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dostawę aparatu RTG typu telekomando, które służyć będzie poprawie dostępności do usług Centrum Onkologicznego.  

Ośrodek Radioterapii o powierzchni użytkowej ponad 1200 m2  składa się z części diagnostyczno – przychodnianej oraz części terapeutycznej, mieszczącej dwa bunkry naświetleń. Wyposażony został w dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, system planowania leczenia, tomograf komputerowy i pozostały specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. Jako, że około 22% chorych z Podkarpacia pochodzi z regionu tarnobrzeskiego ocenia się, że ośrodek będzie przyjmował około 600 chorych rocznie. Do tej pory pacjenci zmuszeni byli dojeżdżać do innych ośrodków w Rzeszowie, Kielcach oraz Brzozowie. Realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń oraz jakości leczenia onkologicznego w regionie. Nowo powstały Ośrodek Radioterapii jest połączony z istniejącym Centrum Onkologii, w którym mieści się oddział onkologii dziennej i chemioterapii. Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie kompleksowego zakresu świadczeń onkologicznych w Tarnobrzegu.

Marszałek Ortyl mówił także o konieczności przywrócenia funkcjonowania oddziału wewnętrznego, którego działalność przez kłopoty z kadrą lekarską została zawieszona.

Nie wyobrażam sobie szpitala, który działałby bez tego podstawowego oddziału. Czynimy wiele starań, aby tą sytuację zmienić – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek pochylił się także nad kwestią opieki nad najmłodszymi pacjentami. Mówił o inwestycjach, jakie samorząd województwa zaplanował w szpitalu oraz kluczowych zadaniach do realizacji, by rozwijać tarnobrzeską placówkę, wśród których wymienił rozwój neurologii,  okulistyki dziecięcej i ortopedii.

Najnowszą inwestycją zrealizowaną w tarnobrzeskim szpitalu jest zakup tomografu komputerowego o wartości 6 mln złotych, ze środków budżetu państwa i budżetu województwa, który już działa w Pracowni Tomografii Komputerowej. 

Nasze plany rozwojowe koncentrują się także wokół rozwoju SOR. Narodowy Fundusz Zdrowia preferuje SOR-y, które przyjmują wielu pacjentów. Chcemy także stworzyć lądowisko, aby świadczyć usługi w takim zakresie, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie – zaznaczył marszałek, podkreślając, że docenia wkład władz miasta w funkcjonowanie placówki.

 

W tym roku za 11 mln złotych z budżetu województwa w placówce modernizowany będzie  Oddział Neurologii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej.

Po prezentacji tarnobrzescy radni przedstawiali swoje uwagi i obawy na temat funkcjonowania szpitala oraz zadawali marszałkowi pytania.

Prezydent Tarnobrzega dziękował marszałkowi za szczegółowe zaprezentowanie spraw szpitala.

Dziękuję za wyraźną troskę o tarnobrzeski szpital. Widać ją w działaniach i słowach pana marszałka – mówił prezydent Dariusz Bożek. - To dla nas ważne, że widzimy kierunki, w jakich samorząd województwa chce rozwijać szpital. Wiem, że opieka zdrowotna i prowadzenie placówek ochrony zdrowia to są niełatwe tematy. Dziękuję panu marszałkowi za dostrzeganie zaangażowania i wsparcie dla szpitala ze strony miasta – mówił prezydent Dariusz Bożek zaznaczając – Ja pozostanę w gronie optymistów.

 

Tą część obrad Rady Miasta podsumował przewodniczący rady miasta Bogusław Potański.

Wierzymy, że działania samorządu województwa przyniosą pozytywny efekt dla tarnobrzeskiego szpitala. Bardzo mocno wierzę, że na stanowisko dyrektora zostanie powołana osoba, która nie tylko profesjonalnie będzie zarządzała placówką, ale także będzie umiała z sukcesem zrealizować założenia organu założycielskiego – podsumował przewodniczący.

 

Zarówno marszałek Władysław Ortyl, jak i radni Tarnobrzega zgodnie podkreślali, że szpitalowi obok konkretnych działań potrzebna jest sprawna polityka informacyjna, która na bieżąco pozwoli prezentować podejmowane w placówce działania i kolejne inwestycje.

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Autor zdjęć: Michał Hubala, Anna Magda
Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego