Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rozwój współpracy zagranicznej województwa podkarpackiego oparty jest na celach i kierunkach działań zawartych w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020”. Pozostaje on w zgodzie z celami i zasadami polityki regionalnej państwa polskiego.

Współpraca zagraniczna regionu jest inicjowana i realizowana w oparciu o trzy obszary:
Obszar I – Regionalny, realizowany poprzez działania władz regionalnych, mających na celu tworzenie formalno-prawnych podstaw do rozwoju współpracy z regionami innych państw (tj. podpisywanie listów intencyjnych, zawieranie porozumień o współpracy międzyregionalnej, podpisywanie protokołów wykonawczych do zawartych porozumień), nawiązania kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i wydziałami ekonomicznymi oraz wydziałami promocji, handlu i inwestycji za granicą, a także placówkami dyplomatycznymi innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji misji gospodarczych i działań promujących województwo oraz rozwijaniu wzajemnie korzystnej współpracy.
Obszar II – Samorządowy, realizowany poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego dla osiągnięcia wspólnych celów.
Obszar III – Gospodarczy, realizowany poprzez współpracę z organizacjami wspierania biznesu i samorządami gospodarczymi w zakresie organizowania misji gospodarczych, prezentacji województwa podkarpackiego za granicą, udziału w międzynarodowych targach i imprezach promocyjnych, pomoc w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi instytucjami okołobiznesowymi.

Realizowana współpraca zagraniczna ma służyć wzrostowi gospodarczemu, podnoszeniu konkurencyjności województwa podkarpackiego oraz poziomu życia jego mieszkańców, rozwojowi kontaktów międzyludzkich, a także jak najlepszemu wykorzystaniu możliwości rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego