Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Miniatura artykułu20 spośród 63 zespołów rozpoczęło realizację swoich projektów naukowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach III naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

 

 

Po 9 zespołów z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej oraz po jednym zespole z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

16 grudnia 2021 r. Komitet Alokacji Zasobów składający się z przedstawicieli PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni partnerskich PCI: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonał wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach III naboru na prace B+R jednostek naukowych. Do konkursu wpłynęło łącznie 178 wniosków, w wyniku oceny merytorycznej 63 projekty uzyskały dofinansowanie, 69 projektów znalazło się na liście rezerwowej, a 46 na liście projektów odrzuconych. Łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł.

Wśród rozpoczynających się w lutym projektów znalazły się m.in. prace naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zakładające opracowanie innowacyjnej metody badania pola widzenia i ruchomości kręgosłupa szyjnego wykorzystującej technologię wirtualnej rzeczywistości. Z kolei badacze z Politechniki Rzeszowskiej rozpoczynają prace m.in. nad opracowaniem i optymalizacją systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej. Realizację ciekawego projektu zaczynają również naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy będą pozyskiwać substancje bioaktywne z grzyba Inonotus obliquus w formie możliwej do zastosowania we wzbogacaniu żywności. Ponadto, po raz pierwszy prace B+R finansowane z Programu grantowego PCI będą realizowane przez PWSTE w Jarosławiu – przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów i stworzenie prototypu oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. W porozumieniu z uczelniami, start dofinansowanych projektów został podzielony na 3 tury – kolejne 22 ruszy od kwietnia, a 21 od czerwca. Takie rozwiązanie, sprawdzone już w II naborze grantowym PCI, usprawnia procesy związane z wdrażaniem projektów na uczelniach - mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii PCI.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Martyna Borczyk

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego