Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Warunki oraz tryb przyznawania Nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia sportowe

Warunki przyznawania

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • zawodnikom - w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior, za zdobycie medalu w następujących zawodach:
  • Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF),
  • Uniwersjada (UNI),
  • Mistrzostwa Europy (ME),
  • Mistrzostwa Świata (MŚ),
  • Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (YOG),
  • Igrzyska Olimpijskie (IO),
 • trenerom - za osiągnięte wysokie wyniki sportowe podopiecznych.

Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie. 

Składanie wniosku

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Wniosek o nagrodę dla trenera (plik MS Word)
Wniosek o nagrodę dla zawodnika (plik MS Word)
Oświadczenie do wypłaty nagrody (plik MS Word)

Ocena wniosku

Po zakończonym naborze wniosków są one weryfikowane pod względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody dla zawodników i trenerów polega na przyznaniu punktów (P) wg następujących wzorów:

Pz = (M · K · D)

Pt = SSM + (M · K · D)

gdzie:

 • Pz – punkty dla zawodników
 • Pt – punkty dla trenerów
 • M – punkty za zdobyte medale (punkty sumują się):
  • za brązowy medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 15 pkt.,
  • za srebrny medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 20 pkt.,
  • za złoty medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ – 25 pkt.,
  • za medal YOG, IO – 30 pkt.,
 • K – wskaźnik kategorii wiekowej zawodnika, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla kategorii juniora młodszego - 0,6
  • dla kategorii juniora - 0,8
  • dla kategorii młodzieżowca - 1,0
  • dla kategorii seniora - 1,2
 • D – wskaźnik dyscypliny, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla dyscyplin olimpijskich w roku składania wniosku - 1,0
  • dla pozostałych dyscyplin - 0,8
 • SSM – punkty zdobyte dla województwa podkarpackiego przez podopiecznych trenera w roku składania wniosku o nagrodę,

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzane są listy rankingowe kandydatów do nagrody wg malejącej liczby punktów, osobno dla zawodników i dla trenerów.

Wysokość nagród

Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść

 • dla zawodników - od 750 zł do 1500 zł brutto,
 • dla trenerów - od 1000 zł do 2000 zł brutto,

W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może być wyższa, jednak nie może przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego