Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Warunki oraz tryb przyznawania Nagród Województwa Podkarpackiego za działalność w sporcie

Warunki przyznawania

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie. 

Składanie wniosku

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Wniosek o nagrodę dla działacza (plik MS Word)
Oświadczenie do wypłaty nagrody (plik MS Word)

Ocena wniosku

Po zakończonym naborze wniosków są one weryfikowane pod względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

  • złożenia wniosku po terminie,
  • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
  • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
  • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej wniosków, na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku, dokonuje powołana w tym celu Komisja.

Wysokość nagród

Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść od 1000 zł do 2000 zł brutto. W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może być wyższa, jednak nie może przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego