Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 Sieć  Szerokopasmowa Polski Wschodniej  dla  Województwa Podkarpackiego

Integralnym elementem wspierania rozwoju jest budowa społeczeństwa informacyjnego. Obecne uwarunkowania rozwoju społeczno–gospodarczego, rozwój nauki i techniki wymagają ciągłej wymiany informacji przy wykorzystaniu coraz sprawniejszych i szybszych systemów łączności.

W tym celu niezbędna jest rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, zwłaszcza stworzenie infrastruktury Internetu szerokopasmowego, szczególnie na obszarach małych miast i wsi z terenu Polski Wschodniej. Zapewni to mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z Polski Wschodniej możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Co więcej, pozwoli na efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Założenia:

Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), zgodnie z zasadą neutralności technologicznej,  infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe.

Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu ekonomicznego (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej).

Cel:

Głównym celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.

Cele szczegółowe projektu to:

• poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych

• aktywizacja zawodowa i proces zmian na rynku pracy

• podniesienie poziomu edukacji

• zrównanie szans w dostępie do informacji

• usprawnienie lokalnych samorządów

• przyśpieszenie procesów gospodarczych:

• proces zmian na rynku usług teleinformatycznych:


Efekty

Efektem projektu będzie utworzenie ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych. Sieć szerokopasmowa powstanie w zgodzie z zasadą neutralności technologicznej. Projekt a priori nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii, jednak wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym dla ponadregionalnej sieci szeroko pasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych będzie okablowanie światłowodowe. Zakres inwestycji został określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby danego obszaru.

Na realizację projektu przeznaczono 300 milionów euro z czego 255 milionów będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo Podkarpackie

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 zakłada wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa Podkarpackiego, wychodząc naprzeciw temu, uczestniczy w realizacji Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Pierwszym etapem prac nad siecią szerokopasmową w województwie podkarpackim było opracowanie Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej (SRSS), czyli koncepcji, która stanowi logistyczną i finansową podstawę do opracowania wizji regionalnej struktury sieci szerokopasmowych w Województwie Podkarpackim w ramach projektu. Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej zawierające koncepcję rozwoju sieci publicznych których właścicielem i zarządcą jest samorząd terytorialny, stworzy  podstawy do pokonania wyżej wymienionych barier, a także umożliwi dalszy rozwój sieci, stymulując lokalną przedsiębiorczość i rozwój lokalnych sieci komercyjnych.

Celem projektu na poziomie województwa podkarpackiego jest zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwie podkarpackim.

 Do pobrania:

Studium Wykonalności Sieci Szerokopasmowej w województwie podkarpackim 3.0

- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3

Studium Wykonalności Sieci Szerokopasmowej w województwie podkarpackim 2.2

Studium Wykonalności Sieci Szerokopasmowej w województwie podkarpackim 2.0

- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3

Założenia do projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Studium Wykonalności Sieci Szerokopasmowej w województwie podkarpackim 1.2
 

Załączniki do Studium Wykonalności - województwo podkarpackie:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Powiatowe Studia Wykonalności:

 

powiat bieszczadzki

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat brzozowski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat dębicki

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat jarosławski

 zał.nr 1

 zał.nr 2 

 zał.nr 3

powiat jasielski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat kolbuszowski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat krośnieński i m. Krosno

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat leski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat leżajski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat lubaczowski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat łańcucki

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat mielecki

zał. nr 1

zał.nr 2

zał.nr 3

powiat niżański

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat przemyski i m. Przemyśl

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat przeworski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powitat ropczycko-sędziszowski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat rzeszowski i m. Rzeszów

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat sanocki

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat stalowowolski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat strzyżowski

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

powiat tarnobrzeski i m. Tarnobrzeg

 zał.nr 1

 zał.nr 2

 zał.nr 3

 

Poradnik Dostępu do Internetu Szerokopasmowego (PDF)

Studium rozwoju sieci szerokopasmowej dla województwa podkarpackiego (PDF)

Zestawienie planowanych relacji do węzłów szkieletowych w województwie podkarpackim (XSLX)

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego