Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Wizja:  „Podkarpacie regionem zrównoważonych szans życiowych, edukacyjnych oraz zawodowych mieszkańców miast i wsi będących efektem skoku cywilizacyjnego, wykorzystującego znaczące podniesienie poziomu cyfrowej alfabetyzacji społeczeństwa oraz upowszechnienie dostępu do Internetu".

Wizja  ta prezentuje docelowy obraz regionu powstały w rezultacie jej realizacji. Wyraźnie preferuje działania ukierunkowane na modernizację podkarpackiej wsi oraz kładzie nacisk na wyrównywanie różnic w dostępie do nowoczesnej edukacji  niezbędnej do życia w otoczeniu technologii ICT oraz różnorodnych usług on-line zapewniających europejską jakość życia. Drogą do osiągnięcia takiego postępu będą dynamiczne, różnorodne, lecz wzajemnie ze sobą powiązane działania, koordynowane na poziomie regionalnym - określone mianem skoku cywilizacyjnego.

Misja: „Władze województwa koordynując działania różnorodnych partnerów generują na Podkarpaciu silny impuls modernizacyjny i prorozwojowy poprzez koncentrację działań na wzmocnieniu regionalnego kapitału społecznego oraz potencjału instytucjonalnego niezbędnego do zapewnienia drożnego transferu wiedzy i spójnej współpracy przez udostępnienie na obszarze całego województwa dostępu do treści i usług Internetu, a także mobilizację lokalnego potencjału nowych branż pozarolniczych dzięki zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych".

Misja szczególnie silnie akcentuje konieczność zasadniczego wzmocnienia kapitału społecznego Podkarpacia oraz  czyni władze województwa odpowiedzialnymi za zbudowanie solidnych podstaw instytucjonalnych (organizacje sieciowe i instytucje) dla realizacji projektów w powiązaniu z innymi innowacyjnymi przedsięwzięciami ukierunkowanymi na rozwój przedsiębiorczości, wzrost innowacji w sektorze publicznym oraz naukowe badania prorozwojowe.

 

Priorytety strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu:

Priorytet I:

STRATEGICZNE INWESTYCJE W TELEINFORMATYKĘ DROGĄ ROZWOJU PODKARPACIA

Stymulowanie wzrostu gospodarczego Podkarpacia poprzez budowę wielofunkcyjnych regionalnych dziedzinowych platform ICT, zwiększenie nasycenia lokalną infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego, w tym sieciami szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz poprzez modernizację sektora publicznego (urzędy, szkoły, szpitale).

Priorytet II:

PODKARPACIE -POLSKIM BIEGUNEM WZROSTU UMIEJĘTNOŚCI CYWILIZACYJNYCH MIESZKAŃCÓW

Upowszechnienie wśród przedsiębiorców i pracowników sektora publicznego umiejętności niezbędnych do pracy w otoczeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz budowa systemu transferu na Podkarpacie wiedzy na poziomie regionów europejskich na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Priorytet III

EKOROZWÓJ PODKARPACKIEJ WSI WSPIERANY NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI KOMUNIKACYJNYMI

Pobudzanie ekologicznie zrównoważonego rozwoju podkarpackiej wsi poprzez tworzenie warunków dla tworzenia miejsc pracy w branżach pozarolniczych oraz podnoszenie jakości życia, edukacji oraz opieki zdrowotnej dzięki zastosowaniu narzędzi komunikacji elektronicznej i dziedzinowych systemów ICT.

Priorytet IV

ZAPEWNIENIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO DLA INNOWACYJNEGO E - ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Pobudzanie wzrostu innowacyjności regionu dzięki promowaniu profesjonalnej kultury wdrażania projektów teleinformatycznych w sektorze publicznym, wspieraniu regionalnych mechanizmów kooperacji (sieci, partnerstw, klasterów) oraz stworzeniu regionalnego centrum kompetencji w zakresie rozwoju społeczeństwa.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego