Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

121130 viacarpathiaW Rzeszowie zakończyła się konferencja poświęcona Via Carpatia. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak drogowy, parlamentarzyści, samorządowcy, wiceminister Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Ambasador Chorwacji oraz goście z Ukrainy. Konferencja zakończyła się podpisaniem Apelu Regionów Unii Europejskiej o uznanie znaczenia szlaku Via Carpatia dla spójności UE oraz włączenia go na całej długości do sieci bazowej TEN-T.

Podkarpacie ma szczególny tytuł do upominania się o Via Carpatia. Bo to tu podpisano deklaracje w tej sprawie. To nasz region – leżący na wschodnich rubieżach UE – stara się być Bramą Europy na Wschód. A do bram powinny prowadzić dobre drogi, aby ułatwić gościom ze Wschodu, w tym także krajom objętym programem Partnerstwa Wschodniego, drogę na północ i południe Europy,  poprzez budowaną autostradę A4 – także do centrum Europy - mówił otwierając konferencję marszałek Mirosław Karapyta.

Wiceminister Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powiedział, że nie widzi zagrożenia, aby Via Carpatia nie była częścią transeuropejskiej sieci transportowej.

Istotne jest z punktu widzenia tych, którzy chcą zmodernizować szlak Via Carpatia, aby mogli korzystać ze środków unijnych, a żeby tak było nie musi to połączenie być w sieci bazowej, wystarczy, że jest w sieci kompleksowej – tłumaczył wiceminister Jankowski.

Podczas konferencji głos w dyskusji zabrali między innymi Peter Chudik – Predseda Kraju Proszowskiego, Martin Sima ze Słowacji – dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji Krajowej Spółki Autostradowej, Wiesław Kaczor – dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie. O podjęcie przez rząd działań w sprawie Via Carpatia apelował również Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS.

Konferencja zakończyła się Podpisaniem Apelu Regionów Unii Europejskiej. Czytamy w nim:

Przedstawiciele regionów z siedmiu państw UE położonych na szlaku drogowym „Via Carpatia":

- nawiązując do idei powstania szlaku „Via  Carpatia" wyrażonej w podpisanych
w 2006 i 2010 r. w Łańcucie przez ministrów ds. transportu z 7 państw UE, deklaracjach ws. utworzenia i włączenia szlaku drogowego „Via Carpatia", jako priorytetowego korytarza transportowego UE, do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T,

- mając na względzie znaczenie szlaku „Via Carpatia" dla wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego oraz wzmocnienia relacji wschodnich regionów Unii Europejskiej oraz utworzenie tranzytowego szlaku drogowego w układzie północ – południe wzdłuż wschodniej granicy UE oraz między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Morzem Egejskim,

apelują do rządów państw:

Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii i Grecji o:

- uwzględnienie jako priorytetowych inwestycji drogowych na odcinkach szlaku „Via Carpatia", w ramach rządowych planów inwestycyjnych,

- intensyfikację działań na poziomie instytucji europejskich mających na celu uwzględnienie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, całego przebiegu szlaku „Via Carpatia" w sieci bazowej TEN-T, oczekują od posłów do Parlamentu Europejskiego,

zwłaszcza tych, którzy związani są z regionami leżącymi na trasie szlaku „Via Carpatia", wsparcia starań o wpisanie tej drogi do sieci bazowej TEN-T,

zwracają się do Komisji Europejskiej

o potraktowanie koncepcji budowy szlaku „Via Carpatia" jako projektu urzeczywistniającego ideę łączenia ludzi, kultur i tradycji dla pogłębienia i wzbogacenia procesu integracji europejskiej. „Via Carpatia" umacniając spójność wschodnich rubieży Unii Europejskiej ma bowiem szczególne znaczenie w czasach kryzysu, który spowodował osłabienie więzi spajających UE, uaktywnił środowiska otwarcie kontestujące sens pogłębiania integracji europejskiej i obudził egoizmy narodowe;

Marszałek Mirosław Karapyta dziękując wszystkim za udział w konferencji powiedział, że chciał, aby to spotkanie było impulsem do dalszej dyskusji dotyczącej Via Carpatia.

Miejsce, w którym zorganizowaliśmy konferencję jest kontynuacją tego co było w roku 2006 i 2010. Wszystkie te spotkania są po to, aby ten szlak łączył poszczególne państwa i regiony. Coraz większa decentralizacja w Europie i oparcie budżetów o budżety regionalne prowadzi do tego, że coraz bardziej będzie słyszalny oddolny głos płynący z regionów – powiedział marszałek Mirosław Karapyta

Szlak Via Carpatia

Szlak Via Carpatia łączy 7 państw Unii Europejskiej: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarie, Grecję. Przebiega przez 41 reginów/województw UE.

Droga ma mieć 2 235 km długości i ma przebiegać od litewskiego miasta Kłajpeda nad Morzem Bałtyckim do miasta Thessaloniki w Grecji.

Dodatkowo szlak posiada dwa odgałęzienia:

- w Rumuni z miasta Lugoj do Konstanty nad Morzem Czarnym o długości ok. 692 km

- oraz w Bułgarii z miasta Sofia w kierunku zewnętrznej granicy UE z Turcją w miejscowości Svilengrad, o długości ok. 340 km.

Razem długość szlaku „Via Carpatia" wynosi ok. 3 267 km.

Łańcut - 29 listopada 2012 r.

Rzeszów - 30 listopada 2012 r.

..

Monika Konopka
Kancelaria Zarządu 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego