Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

Delegacja województwa podkarpackiego uczestniczy w Brukseli w dwóch ważnych konferencjach zorganizowanych w Komitecie Regionów przez polskie województwa. 7 listopada marszałek Mirosław Karapyta wziął udział w panelowej dyskusji „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”.

Rozwój europejskiej sieci połączeń drogowych i kolejowych oraz lotnisk jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, który służy całej europejskiej wspólnocie dzięki generowaniu rozwoju gospodarczego i działa na rzecz wyrównywania szans regionów zapóźnionych w rozwoju. Na Podkarpaciu dobrze rozumie się ten problem, dlatego wysiłek władz samorządowych i rządowych w ostatnich latach skoncentrowany jest na rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej. Od początku obecnej kadencji samorządu woje województwa zarząd województwa i marszałek Karapyta zabiega w Brukseli i gronie województw Polski Wschodniej o wpisanie do sieci TEN-T drogi szybkiego ruchu Via Carpatia.

Wśród uczestników tego spotkania znaleźli się, oprócz marszałka Karapyty, także Ramón Luis Valcárcel Siso - pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, Maciej Jankowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, Matthias Ruete – dyrektor generalny w Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, Mathieu Grosch – poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji Transportu i Turystyki. Uczestnicy panelu dyskusyjnego zastanawiali się nad wpływem rozwoju sieci transportowej na aktywizację gospodarczą regionów, problematyką zarządzanie rozwojem w strefach korytarzy transportowych oraz wpływem rozwoju TEN-T na środowisko i zmianach w przestrzennych.

Marszałek Mirosław Karapyta zwrócił uwagę, na ciągle niezaspokojone potrzeby nowych krajów UE w zakresie sieci transportowej: „Rozwój infrastruktury na sieci TEN-T jest gwarancją pełnej integracji i spójności terytorialnej Europy. Jesteśmy świadomi tego faktu, dlatego jednym z celów polskiej Prezydencji jest umożliwienie stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego w całej UE. Dostrzegamy również potrzebę wzmocnienia połączeń transportowych pomiędzy Wschodnimi i Zachodnimi krajami UE oraz z sieciami transportowymi państw trzecich, zwłaszcza wschodnimi sąsiadami UE”. Przypomniał także, że w poprzedniej perspektywie finansowej nowi członkowie UE otrzymali niewielką część ogólnej kwoty przeznaczonej na inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. – „Inwestycje dotyczące sieci TEN-T dotychczas były realizowane przede wszystkim w zachodniej części UE, a środki finansowe wydatkowane na ten cel w krajach przyjętych do UE w 2004 r. stanowiły dotychczas tylko niewielki procent z kwoty przeznaczonej na sieć TEN-T wynoszącej ponad 8 mld euro. Polska od 2005 roku uzyskała dofinansowanie do projektów transportowych w wysokości tylko 75 mln euro. Dlatego też, polskie regiony są zdania, że w kolejnej perspektywie finansowej UE należy przyjąć takie rozwiązania finansowe aby należycie uwzględnić różnice w poziomie rozwoju infrastruktury starych i nowych państw członkowskich”.

Brukselska konferencja to druga z cyklu czterech konferencji zaplanowanych w ramach polskiej Prezydencji i organizowanych w wyniku ścisłej współpracy szesnastu przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, Komitetu Regionów oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem wydarzenia są również PKP PLK SA oraz Ministerstwo Infrastruktury.

 

 Wiesław Bek

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego