Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Pasek logotypów zawierających kolejno: logo Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Podkarpackiej przestrzeni otwartej, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 11 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 351/6976/22 przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). RSI WP jest programem rozwoju stanowiącym uszczegółowienie zapisów Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, w obszarze rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz kształcenia kadr na potrzeby rynku pracy. Dokument ten wyznacza kierunki regionalnej polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w perspektywie do 2030 roku w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Koncentruje się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do regionalnych uwarunkowań priorytetowych obszarach rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Umożliwi również potwierdzenie spełnienia kryterium warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 1 pn.: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie co do konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacja postanowień Strategii nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RSI WP.

RSI Podkarpackie

Pasek logotypów zawierających kolejno: logo Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Podkarpackiej przestrzeni otwartej, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 26 października 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę Nr 325/6467/21 w sprawie przedłużenia terminu publikacji Raportu z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Zakres otrzymanych uwag wymaga opracowania i konsultacji eksperckich. Jednocześnie przed przedstawieniem dokumentu Zarządowi Województwa treść Raportu zostanie skonsultowana z Podkarpacką Radą Innowacyjności (PRI). W związku z powyższym ostateczny Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030, przyjęty przez Zarząd Województwa odrębną uchwałą, zostanie opublikowany do 15 grudnia 2021 r.

RSI Podkarpackie

Pasek logotypów zawierających kolejno: logo Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym do Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Podkarpackiej przestrzeni otwartej, logo Unii Europejskiej z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP), stanowiący doprecyzowanie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w obszarze rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, jak również kształcenia kadr. RSI WP wyznaczać będzie tym samym kierunki polityki Samorządu Województwa w powyższych zakresach. 

Jest to strategia ukierunkowująca wydatkowanie środków na rozwój gospodarczy pochodzących z budżetu województwa i środków unijnych, w ramach której zidentyfikowane i opisane zostały regionalne inteligentne specjalizacje. RSI WP jest dokumentem, który umożliwi Zarządowi Województwa wykazanie wypełnienia warunkowości podstawowej, a tym samym umożliwienie wydatkowania środków w ramach Priorytetu 1 programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby  gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Konsultacje RSI WP prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Informacje na temat planowanych konferencji konsultacyjnych publikowane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl. Zgłoszeń na poszczególne spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/konsultacje-rsi.

Poniżej zamieszczony został projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 sierpnia 2021 r. oraz link do formularza do zgłaszania uwag do powyższego dokumentu (https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/formularz-zglaszania-uwag-rsi).

Termin do zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.

RSI Podkarpackie

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego