Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

rdpp-300Po powitaniu wszystkich przybyłych na I posiedzenie Rady działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro wręczył nominacje Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Następnie pani Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i pan Adam Hamryszczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, przedstawili Radzie projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, celem wyrażenia przez Radę opinii w tej sprawie. Rada pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (opinia w załączeniu). Członkowie Rady zgłosili uwagę dotyczącą możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe w nowej perspektywie finansowej. Uwaga ta została uwzględniona.

Kolejnym punktem były wybory do Prezydium Rady:

 • Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, dwóch wiceprzewodniczących Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Jako kandydat na przewodniczącego został zgłoszony pan Tadeusz Pióro. Zgłoszenia dokonał pan Bogdan Romaniuk. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na kandydowanie lista została zamknięta.

W tajnym głosowaniu jednogłośnie na Przewodniczącego Rady został wybrany pan Tadeusz Pióro.

Jako kandydaci na Wiceprzewodniczących zostali zgłoszeni:

 • pan Sławomir Spaczyński, zgłoszenia dokonał pan Bogdan Romaniuk,

 • pani Dorota Rosińska – Jęczmienionka, zgłoszenia dokonała pani Anna Wójcik,

 • pani Kinga Bielec, zgłoszenia dokonała Łucja Bielec.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, zamknięto listę i przystąpiono do głosowania. W tajnym głosowaniu:

 • pan Sławomir Spaczyński otrzymał 14 głosów,

 • pani Dorota Rosińska – Jęczmienionka otrzymała 10 głosów,

 • pani Kinga Bielec otrzymała 6 głosów

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali;

 • pan Sławomir Spaczyński

 • pani Dorota Rosińska – Jęczmienionka,

Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza. Zgłoszona dwie kandydatury:

 • pani Anna Tworz, zgłoszenia dokonał pan Tadeusz Pióro,

 • pani Kinga Bielec, zgłoszenia dokonała pani Anna Pakuła – Sacharczuk.

Pani Anna Tworz wyraziła zgodę na kandydowanie, pani Kinga Bielec nie wyraziła zgody na kandydowanie. Nie zgłoszono więcej kandydatur. Zamknięto listę.

W tajnym głosowaniu na sekretarza Rady jednogłośnie została wybrana pani Anna Tworz.

Po głosowaniu przystąpiono do dyskusji na tematy różne.

Pani Łucja Bielec zgłosiła uwagę, że pan Sławomir Spaczyński jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, a jednocześnie reprezentuje w radzie organizacje pozarządowe. Pan Sławomir Spaczyński wyjaśnił, iż do Rady został zgłoszony przez organizację pozarządową, jednocześnie czas jego pracy w Urzędzie Marszałkowskim upływa wraz z końcem kadencji Zarządu Województwa Podkarpackiego. W związku z tym na czas jego pracy w Urzędzie w organizacji, w której jest zatrudniony przebywa na urlopie bezpłatnym. Wobec powyższego jest przedstawicielem organizacji pozarządowych.

Członkom Rady został przekazany regulamin pracy Rady, celem naniesienia ewentualnych uwag, przedyskutowania i zatwierdzenia ich na następnym posiedzeniu Rady.

Na tym protokół zakończono.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego