Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W dniu 12 marca 2010 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe przepisy regulują m.in. wszelkie kwestie dotyczące powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego. Artykuł 41a ustawy stanowi, iż „Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką".

Szczegóły trybu wyłaniania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - zgodnie z pkt. 4 art. 41b Ustawy - zostały określone Uchwałą Nr 59/1238/11 z dnia 5 lipca 2011 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Na mocy Zarządzenia nr 12/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2014 roku powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego II kadencji. W skład Rady wchodzi 18 członków, w tym:

  • przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego,
  • 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie województwa podkarpackiego.

--------------------
Zobacz jeszcze:

Skład Rady
Regulamin Rady
Protokoły z posiedzeń
Posiedzenia
Kontakt

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego