Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 

 

         
   Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

I kwartał 2022

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób  Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030

 

  II kwartał 2022

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”

 

 II kwartał 2022

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”

 

  II kwartał 2022

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

 

 II kwartał 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030

 

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Styczeń 2022

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Inicjatywy kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5782-konkurs-ofert-2022

 Styczeń 2022

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5782-konkurs-ofert-2022

 Styczeń 2022

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Edukacja kulturalna

 https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/5782-konkurs-ofert-2022

KANCELARIA ZARZĄDU

 I kwartał 2022

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2022

 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

 Grudzień 2021

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - organizacja imprez sportowych

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5759-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2022-r-organizacja-imprez-sportowych

Styczeń 2022

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - Akademia Małych Zdobywców

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/5780-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2022-r-akademia-malych-zdobywcow

 I kwartał 2022

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę

 
    DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM  

 III kwartał 2022

 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".  
    DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  

I kwartał 2022

Departament Promocji i współpracy gospodarczej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tutystyki w 2022 roku.  
 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego