Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Informacja w sprawie usunięcia błędów formalnych przez wnioskodawców ubiegających się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie § 5 ust 8 załącznika do uchwały NR XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. tj. Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek niespełniający wymogów formalnych oraz zawierający błędy zobowiązani są do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni roboczych, tj. do dnia 17 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

Wykaz błędów formalnych w naborze wniosków na 2022 rok - jednostki samorządu terytorialnego (docx, 10,5 KB)

Wykaz błędów formalnych w naborze wniosków na 2022 rok - NGO i osoby fizyczne (docx, 10,6 KB)

Wykaz błędów formalnych w naborze wniosków na 2022 rok - parafie (docx, 15,6 KB)


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2022.

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2022 rok POBIERZ w PDF

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Województwo Podkarpackie w 2022 roku planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 31 STYCZNIA 2022 ROKU 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres: 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
  35-010 Rzeszów
  al. Łukasza Cieplińskiego 4 

lub 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter). 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Uchwała Nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego POBIERZ w PDF
 2. Załącznik do uchwały Nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego POBIERZ w PDF
 3. WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku POBIERZ w DOCX
 4. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku POBIERZ w DOCX
 5. Wniosek o wypłatę dotacji POBIERZ w DOCX
 6. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku POBIERZ w DOCX

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego