Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Miniatura artykułu

Odpowiedź na to pytanie jest celem i sensem konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Pierwsze otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie konsultacyjne odbyło się w Rzeszowie, w siedzibie urzędu marszałkowskiego. W ciągu kolejnych dwóch tygodni w różnych zakątkach Podkarpacia zaplanowano siedem kolejnych debat. Można wziąć w nich udział osobiście lub śledzić je online.

 

Prezentowany przez nas projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 to kolejny dokument realizowanej przez nas polityki rozwoju województwa. Nasze konsultacje otwieramy szeroko dla mieszkańców. Zależy nam, aby dzięki konsultacjom społecznym projektu usłyszeć głos mieszkańców regionu, przedstawicieli wielu instytucji, organizacji, środowisk. Jest to szansa na wypracowanie programu, który uwzględniając uwagi, opinie i sugestie mieszkańców regionu pozwoli stworzyć dokument, jak najpełniej odpowiadający potrzebom regionu i ambicjom jakie ma Podkarpacie - mówił wicemarszałek województwa Piotr Pilch w czasie konsultacji w Rzeszowie - Zachęcam Państwa do dyskusji, zgłaszania propozycji bo przez udział w tych konsultacjach mają Państwo wpływ, jak ten dokument będzie wyglądał - podkreślał wicemarszałek Pilch.

 

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 będzie  stanowić kontynuację obecnie funkcjonującego Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023. Prace nad konsultowanym dokumentem rozpoczęły się w marcu 2020 roku.

Aby system wdrażania i realizacji Programu przebiegał planowano, istotną kwestią było zaangażowanie kluczowych interesariuszy poszczególnych gałęzi transportu, tworzącego system transportowy województwa podkarpackiego oraz partycypacja społeczna podczas tworzenia niniejszego dokumentu. Na wstępnym etapie przygotowania dokumentu stworzono platformę wymiany informacji dla wszystkich interesariuszy w zakresie transportu oraz powołano zespół roboczy, w pracach którego uczestniczyli eksperci z dziedziny transportu i logistyki z podkarpackich uczelni wyższych oraz przedstawicieli kluczowych podmiotów zajmujących się systemami transportowymi w regionie (m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie PKP PLK S.A., Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.)

W spotkaniu konsultacyjnym online wzięła udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus.

 

Inwestycje zrealizowane w dotychczasowym okresie przy wykorzystaniu środków budżetowych oraz unijnych w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy warunków funkcjonowania systemu transportowego województwa podkarpackiego. W dalszym ciągu istnieją znaczne potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, dlatego tak ważna jest kontynuacja wsparcia tego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej. Prace nad dokumentem trwały dwa lata. Dokument, który prezentujemy jest już niemalże gotowy i jest to nasza wizja rozwoju transportu. Świetnie wiemy, że rozwój transportu ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regonu i przekłada się na jakość życia mieszkańców – mówiła w czasie konferencji wicemarszałek Ewa Draus – Jesteśmy w nowej perspektywie i mamy nowe wyzwania, nowe fundusze, które dają możliwość finansowania nowych inwestycji. Nasz projekt programu prezentujemy jako odpowiedź na wyzwania w kształtowaniu zrównoważonego, przyjaznego użytkownikom sytemu komunikacyjnego, który wzmacnia powiązania w układzie wewnątrzregionalnym, międzyregionalnym, krajowym i międzynarodowym – zaznaczyła wicemarszałek Draus.

 

Wicemarszałek Draus mówiła o tym, że największymi wyzwaniami w nowej perspektywie 2021-2027 wciąż pozostaje usunięcie luk w zakresie dostępności do sieci TEN-T,  rozwój kolei,  poprawa transportu publicznego (w szczególności na obszarach peryferyjnych). Zaznaczyła, że duży nacisk położony powinien być także na integrację różnych form transportu i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Jednocześnie jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej będzie przeciwdziałanie zmianom klimatu (tzw. Europejski Zielony Ład), stąd zielona infrastruktura oraz rozwiązania oparte na naturze (nature-based solutions) powinny być wdrażane także w obszarze transportu. 

 

Chcemy zwiększenia roli transportu publicznego, tak aby zapewniał on lepszy dojazd do szkoły, lekarza, miejsca pracy, ale jednocześnie lepsze połączenia do obszarów inwestycyjnych i stref gospodarczych – mówiła w czasie konsultacji wicemarszałek Ewa Draus.

 

 

Ekspertem w ramach przygotowania projektu programu jest prof. Tomaszem Komornicki, kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Profesor wpierał zespół przygotowujący projekt na każdym z etapów procesu opracowania Programu.

 

W ramach tego, czego się od nas oczekuje ważna jest prognoza. Chcemy wykonać pomiary modelowania natężenia ruchu, zrobić ocenę popytową. Możemy także modelować dostępność transportową. Chcemy patrzeć w przyszłość poprzez plan, który temu służy. Pamiętajmy także, że rozwój sieci, który jest naszym celem, służy nie tylko zaspokojeniu popytu ale przede wszystkim jest kołem zamachowym rozwoju, sposobem wyrównywania szans i tworzenia nowych możliwości – mówił w Rzeszowie prof. Tomasz Komornicki.

 

Szczegółowe założenia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 zaprezentował dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego dr Paweł Wais.

 

Patrzymy na układ przestrzenny regionu przez pryzmat różnego rodzaju środków transportu, możliwości ich rozwoju, kierunków wyzwań i szans. Oczywiście bierzemy pod uwagę zarówno transport osób, jak i towarów. Chcemy usłyszeć, jak cele, które postawiliśmy przemodelować, co w nich uwzględniać, by spełniały potrzeby. W naszych celach podstawowych i horyzontalnych zwracamy uwagę na wiele ważkich kwestii, wśród nich jest między innymi zwrócenie uwagi na specyfikę naszego regionu, którego znaczna część położona jest w obszarach podgórskich. Prezentujemy aspekty transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i alternatywnego, czyli między innymi rowerowego – mówił w czasie obrad dyrektor Paweł Wais.

 

Dyrektor Wais zachęcał do wyrażania uwag, opinii, sugestii, czego można dokonać osobiście, w czasie kolejnych spotkań konsultacyjnych oraz online. Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem.

   

Na temat inwestycji na sieci dróg wojewódzkich, które mają szansę być realizowane w perspektywie 2021-2027 mówiła Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP.

 

Długo przeprowadzaliśmy analizy. Na tym etapie wybraliśmy siedem kryteriów, które wpisują się w politykę celów nowej perspektywy europejskiej. Jako kluczowe do spełnienia traktujemy te, dotyczące konieczności bezpośredniego połączenia do sieci TENT. Kolejne kryteria to między innymi poprawa połączeń obszarów słabo skomunikowanych, kryterium przepustowości drogi a środowiska, kryterium kontynuacji projektów i spójności transportowej – mówiła dyrektor Szozda prezentując, jakie inwestycje możliwe będą do realizacji w ramach programu. 

 

O tym, jak realizacja planów założonych w programie może wpływać na  środowisko naturalne regionu mówiła w czasie konferencji Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. 

 

Analizowaliśmy wpływ na powietrze, wodę, krajobraz, zabytki, florę i faunę regionu.  Staraliśmy się zakreślić, jak duży będzie zasięg tych oddziaływań w poszczególnych grupach. Obok wielu innych wskazań, pokazaliśmy także obszary kolizyjne spowodowane realizacją programu w aspektach infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze Natura 2000. Te odziaływania określiliśmy jako prawdopodobne, ponieważ nie mamy konkretnych wytycznych dotyczących szczegółowego przebiegu tych szlaków – mówiła Lucyna Zymyn z PBPP w Rzeszowie.

 

Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się w Przemyślu 4 lutego, Stalowej Woli 7 lutego, Dębicy 9 lutego. 10 lutego spotkania zaplanowana są w Sanoku i Ustrzykach Dolnych, 11 w Tarnobrzegu a 14 w Krośnie. 

Szczegóły na stronie internetowej: www.rot.podkarpackie.pl  (w zakładce PSRT WP 2030)

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto: Mateusz Romankiewicz

Wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UWMP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego