Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

121114 gruzjaNa zaproszenie władz Regionu Kakheti (Gruzja) w dniach 7-9 listopada Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska przebywała z oficjalną wizytą w ramach organizowanego Festiwalu Dni Miast Kakheti. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z Gubernatorem regionu Zurabem Chiaberashvili i Wicegubernatorem Petre Kiknadze. W trakcie spotkania zostały omówione kwestii dotyczące kierunków współpracy, wspólnych inicjatyw i zakres merytoryczny projektu z Polskiej Pomocy Rozwojowej 2013.

Województwo Podkarpackie przygotowuje projekt z partnerem gruzińskim, założenia którego wpisują się w priorytet 2 Planu współpracy rozwojowej 2013 – Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej oraz priorytet 3 – Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie miejsc pracy. Założenia projektu są także spójne z celami Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorstw poprzez tworzenie centrów informacyjno – konsultacyjnych, wpieranie rozwoju polityki klastrowej czy promocję eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, a także Strategii Rozwoju Regionu Kachetia w zakresie inicjowania przez Region Kachetia programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania przedsiębiorców, rozwoju priorytetowych branż regionu, do których należy m. in. branża winiarska oraz turystyczna.

Decyzja o przygotowywaniu wspólnego projektu z partnerem gruzińskim jest efektem zainicjowanej wcześniej przez Województwo Podkarpackie współpracy z Regionem Kachetia. W ramach oficjalnych kontaktów między przedstawicielami administracji obu regionów zostały określone potrzeby i pożądany zakres wsparcia przez Województwo Podkarpackie rozwoju Regionu Kachetia.

Głównym celem projektu pt. „Województwo Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wsparcie instytucji okołobiznesowych" jest usprawnienie i zintensyfikowanie współpracy administracji i instytucji okołobiznesowych z przedsiębiorstwami z regionu. W tym celu, zgodnie z założeniami projektu w Regionie Kachetia zostanie utworzone Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości – punkt konsultacyjny i informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, do zadań którego należeć będzie wspieranie współpracy MiŚP z regionu z podmiotami z Polski i UE, ich promocja, reprezentowanie ich interesów w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i zagranicznych, przy współpracy z partnerami z Polski oraz innych krajów UE.

Projekt przewiduje także zorganizowanie wspólnie z utworzonym Centrum polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości. W celu usprawnienia wymiany i dostępu do informacji zostanie utworzona także wielojęzyczna strona internetowa Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Integralną częścią strony będzie utworzenie zakładki Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości, jako internetowej platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Usprawnieniu mechanizmów okołobiznesowego wspierania przedsiębiorczości w regionie oraz wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu będzie służyć także wymiana doświadczeń i transfer wiedzy z Województwa Podkarpackiego do Regionu Kachetia.

Wicemarszałek Anna Kowalska zaprosiła organizatorów na rewizytę do naszego województwa, która miałby odbyć się w styczniu oraz zaproponowała zorganizowanie objazdów dla dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej z obu regionów, aby zacieśnić współpracę i zwiększyć wymianę turystyczną pomiędzy Podkarpaciem a Kachetią.

Maria Michur-Zięba

Zastępca Dyrektora

Departamentu Promocji i Turystyki

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego