Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

Miniatura artykułu

 

 

Zwiększenie wydatków budżetu województwa na nowe inwestycje, informacja o sytuacji epidemiologicznej regionu, przystąpienie województwa jako partnera do dwóch projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2021 – 2027 oraz prezentacja projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 – tak w skrócie opisać można najważniejsze kwestie podjęte podczas styczniowej sesji sejmiku. Ze względu na sytuację epidemiczną radni województwa znów obradowali zdalnie.

 

Gościem sesji lokalnego parlamentu była wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przedstawiła sytuację epidemiologiczną na Podkarpaciu.

Niestety, obserwujemy znaczący wzrost liczby chorych i liczby hospitalizacji. W tym momencie mamy w regionie zajętych 1399 łóżek i 86 respiratorów. W ubiegłym tygodniu mieliśmy na Podkarpaciu rekordowe dane dotyczące nowych przypadków koronawirusa. Dobowo przekroczyliśmy w ostatnim czasie liczbę 2700 osób chorych z wynikiem pozytywnym. Niestety, pomimo iż wariant omicron traktowany jest przez naukowców jako nieco lżejszy dla chorego,  choć bardziej zakaźny , obserwujemy w regionie zwiększoną ilość hospitalizacji. To co nas bardzo martwi to zwiększona ilość hospitalizacji dzieci, podczas gdy w czasie czterech wcześniejszych fal epidemii przypadki hospitalizacji dzieci były sporadyczne – podkreślała wojewoda dr Ewa Leniart, mówiąc także o maseczkach, które pozyskała z Agencji Rezerw Materiałowych, a które w najbliższym czasie trafia do mieszkańców regionu poprzez swoje samorządy.

Podjęłam także decyzję o uruchomieniu dodatkowej karetki na terenie miasta Rzeszowa, z uwagi na rosnącą liczbę chorych,  żeby zabezpieczyć potrzeby zdrowotne mieszkańców. Niestety, prawdopodobieństwo dużej liczby zachorować jest znaczne, dlatego przypominam, że zachowanie dystansu, dezynfekcja i noszenie maseczek jest niezmiernie ważne dla naszego zdrowia – podkreślała w czasie sesji wojewoda Ewa Leniart.

Do szczepienia i zachowania ostrożności zachęcał także marszałek Władysław Ortyl, który sam przechodzi właśnie zakażenie koronawirusem.  

W naszych szpitalach obserwujemy przyrost chorych zarażonych koronawirusem. Na 555 łóżek covidowych, które mamy w szpitalach wojewódzkich 500 łóżek mamy zajętych. Na szczęście lepiej wygląda kwestia zajętości respiratorów. Na ponad 200 respiratorów do dyspozycji mamy zajęte 32 – mówił marszałek Władysław Ortyl.

O piątej fali zachorowań na Podkarpaciu mówił w czasie sesji Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Mamy w tej chwili w regionie około 15 tysięcy osób aktywnych , które mogą być ogniskami zachorowań. Widzieliśmy prawie 100 procentowy przyrost chorych w okresie od 16 do 23 stycznia. Około 60 procent przypadków to wariant omicron,  Ponad 16 tysięcy przypadków to tygodniowy przyrost chorych w regionie. Większa zakaźność, mniejsza zjadliwość – tak można określić ten wariant koronawirusa. – mówił dyrektor Sidor. – W tym momencie w regionie mamy ponad 65 tysięcy osób na kwarantannie, wśród nich są też oczywiście uczniowie - zaznaczył inspektor.

W czasie sesji marszałek Władysław Ortyl zaprezentował wielomilionowe zmiany w budżecie województwa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wiążą się one z inwestycjami ważnymi dla regionu.   

Budżet jest dynamiczny, zwiększamy dochody i wydatki, bo otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększenie planu dochodów następuje na łączną kwotę nieco ponad 17,6 mln złotych, w tym głównie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację obwodnic drogowych to aż 15,4 mln złotych. Reszta z pomocy finansowej od gmin na realizację inwestycji drogowych oraz z innych dotacji. Natomiast zwiększenie planu naszego budżetu następuje o łączną kwotę ponad 33,8  mln złotych i w kwocie ponad 28,6 mln złotych dotyczy budowy 3 obwodnic drogowych czyli budowy obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878 to na razie 220 tysięcy złotych, budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele w kwocie 1 milion złotych oraz 27,4 mln złotych na budowę wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie". Wprowadzenie zadań do budżetu związane jest z przyznaniem naszemu regionowi dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Zadania te będą realizowane w latach 2022-2026. Łączna wartość dofinansowania na te trzy obwodnice w regionie wyniesie ponad 148 milionów złotych. Wkład samorządu województwa wynosi ponad 109 milionów złotych – mówił w czasie sesji marszałek Władysław Ortyl. - To są dobre informacje dla samorządów – podkreślał marszałek.

Marszałek Ortyl zaznaczył także, że zwiększenie wydatków w budżecie o ponad 2,5 mln złotych nastąpi również na rozbudowę drogi wojewódzkiej 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów w Krzeszowie.

Zwiększamy także wydatki – o nieco ponad 350 tysięcy - na przygotowanie pracowni dla tomografu w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Środki te przeznaczone zostaną na prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu zakupionego przez szpital w 2021 roku tomografu komputerowego.

Te zmiany w budżecie na 2022 rok pociągnęły oczywiście zmiany w WPF. Radni przyjęli je jednogłośnie.

W ten sposób do WPF wprowadzone zostały 4 nowe zadania czyli:

-     „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – okres realizacji od 2022 do 2023, łączne nakłady – 52.900.000,-zł,

-     „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”- okres realizacji od 2022 do 2026, łączne nakłady – 22.400.000,-zł,

-     „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele”- okres realizacji od 2022 do 2026, łączne nakłady – 182.000.000,-zł,

-     oraz „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 – etap II” – okres realizacji od 2024 do 2034, a łączne nakłady – 52.800.000,-zł.

W WPF znalazła się także korekta wartości 3 zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Wśród tych zadań jest „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”, który realizowany jest w latach 2021 do 2023.

Chcemy zwiększyć ilość planowanych do zakupu pojazdów taboru pasażerskiego z 5 do 12 sztuk, co niesie ze sobą zwiększeniem wartości zadania o 188 mln zł  do 323 mln zł. Chcemy, aby do projektu taborowego weszły wszystkie środki z ewentualnych oszczędności z RPO WP 2014-202. Komisja Europejska się na to nam zgodzi. To jest taki worek na oszczędności, którego potrzebujemy na pojazdy taboru kolejowego – mówił podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

Radni województwa wyrazili zgodę na udział regionu jako partnera w dwóch projektach międzynarodowych.  Pierwszy z nich to projekt zatytułowany  „CE Odpowiedzialna turystyka - Slow Food” („CE Responsible Slow Food Travel”) w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027, z budżetem w wysokości nieco ponad 9 mln złotych. .Drugi projekt nosi tytuł „Mniejsze drogi wodne dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i jakości życia Europy Centralnej” w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027 z budżetem także w wysokości około 9 mln złotych. 

  Ważnym elementem styczniowej sesji była prezentacja projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.

Dziś rozpoczynamy konsultacje projektu i bardzo cieszę się, że ten projekt możemy zaprezentować państwu. Chcemy, aby konsultacje były szerokie, chcemy się spotkać w wielu miejscach i usłyszeć uwagi wielu środowisk. Te program powstał pod kątem absorbcji funduszy europejskich, ale jego realizacji nie będziemy sprowadzać do wykorzystanie środków z Fundusze Europejskich dla Podkarpacia. Myślimy także o środkach budżetowych, o środkach z Polski Wschodniej. Co ważne  ten program chcemy, aby był fundamentem rozwoju, ale także, aby zawarta w nim była odpowiedź na wszystkie sprawy drażliwe. Chcemy, aby drogi dawały mieszkańcom komfort, ale także poczucie bezpieczeństwa, aby powstawały w zgodzie z kwestiami społecznymi i środowiskowymi – mówił w czasie sesji marszałek Władysław Ortyl, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania projektu programu. -  Bardzo dziękują panu profesorowi oraz wicemarszałek Ewie Draus, którzy poświęcili temu dokumentowi wiele pracy i czasu.

Prezentację ogólnych założeń programu przedstawiła wicemarszałek województwa Ewa Draus

Planowanie sytemu transportowego regionu ma wielki wpływ na rozwój województwa. Tą tematykę zarysowaliśmy wyraźnie w Strategii rozwoju województwa Podkarpackie 2030. Przed nami wyzwania zarówno dotyczące dostępności regionu, jak i standardu życia mieszkańców. Pierwszy plan transportowy kończy już swą aktualność. Z pewnością przyniósł on poprawę połączeń kolejowych i drogowych. Teraz mamy nową perspektywę unijną i nowe wyzwania, bo nowe rozdanie funduszy europejskich to nowe możliwości i rozwoju. Ten program to – mówiąc w skrócie – nasza odpowiedź na wyzwania zrównoważonego, przyjaznego dla użytkownika systemu komunikacyjnego, łączącego wagę połączeń w układzie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – mówiła podczas sesji wicemarszałek Ewa Draus.

Uwarunkowania, efekty i warianty projektu programu szczegółowo przedstawił radnym województwa prof. Tomasz Komornicki.

Ten plan jest efektem dwóch lat pracy i współpracy z urzędem marszałkowskim, przy udziale wielu instytucji i partnerów. Warianty planistyczne, które znajdą państwo w projekcie programu są bardzo ważne w kwestii myślenia o ubieganie się o środki europejskie. Kluczowymi celami programu jest znalezienie balansu pomiędzy utrzymaniem atrakcyjności inwestycyjnej województwa, rozwoju turystyki, a także rozwoju jakości życia mieszkańców – mówił profesor Komornicki prezentując trzy warianty planistyczne programu, biorące pod uwagę różne potrzeby, na jakie ma odpowiedzieć program.

O celach podstawowych i horyzontalnych zawartych w projekcie programu mówił w trakcie sesji dr Paweł Wais dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Z kolei Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego przedstawiła podczas sesji inwestycje drogowe na sieci dróg wojewódzkich w perspektywie 2021-2027. Z kolei o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji założeń nowego programu mówiła Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego.

Temat projektu programu wzbudził duże zainteresowanie radnych, którzy mieli do niego wiele pytań, ale także sugestii i opinii.

W czasie sesji radni województwa zdecydowali o udzieleniu 50 tysięcy złotych jako pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,. Wiąże się to z ich większym wykorzystaniem przez podróżujących, w czasie zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej, podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz.

 

Tekst: Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Zdjęcia: Anna magda
Wideo: Sebastian Kieszkowski/Mateusz Romenkiewicz
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego