Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

PL-BY-UAKonsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

PARPSystem informatyczny RUR jest jeszcze w trakcie budowy, jednak już teraz możecie Państwo zapoznać się z częścią jego funkcjonalności – w pierwszej kolejności z modułem rejestracji użytkowników oraz tworzenia profili instytucjonalnych, w tym przede wszystkim profilu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.

Gwarancje dla młodzieży„Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych na rynku pracy. Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską.

Już za nami drugie spotkanie dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Dnia 22 kwietnia 2015 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad udzielania pożyczek ze środków funduszu pożyczkowego obsługiwanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

logo pupJak należy rozumić pojęcie osoby długotrwale bezrobotnej, która może starać się o wsparcie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?

Wychodząc naprzeciw pytaniom beneficjentów NCBiR opublikowało wzór wniosku jaki będzie stosowany do naboru w działaniu 1.1.2 - „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz 1.1.1(Badania przemysłowe i prace rowojowe przedsiębiorstw)

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top