Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

logo nfosigwDzięki środkom z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gminy będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług doradczych m. in. przy tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

horyzontDo 27 maja potrwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020”.

PL-BY-UAKonsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

PARPSystem informatyczny RUR jest jeszcze w trakcie budowy, jednak już teraz możecie Państwo zapoznać się z częścią jego funkcjonalności – w pierwszej kolejności z modułem rejestracji użytkowników oraz tworzenia profili instytucjonalnych, w tym przede wszystkim profilu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.