Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf)Umowa Partnerstwa[ ]3337 kB

powerMinister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne, które opisują zakres i procedury kontroli realizowanych w Programach na lata 2014-2020. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy w ramach którego wsparcie jest przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju bądź uruchomienia działalności gospodarczej przez kobiety.

Zarząd Wojewóztwa ogłosił nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

szoop rpo wpMożna już zapoznać się z projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzisiaj Zarząd Województwa przyjął projekt dokumentu. Do 5 czerwca można składać uwagi, opinie i propozycje zmian.

power miniNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będzie mozna składać od 22 czerwca do 22 lipca 2015.

logo nfosigwDzięki środkom z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gminy będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług doradczych m. in. przy tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

horyzontDo 27 maja potrwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020”.

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top