Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Polska Wschodnia. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" POIR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" POIR.

Do 4 sierpnia można zgłaszać uwagi do przyjętego 21 lipca 2015 roku projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Województwa Podkarpackiego.

PROWOd 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dnia 3 lipca Minister Infrastruktury i Rozwoju (Pani Maria Wasiak) zatwierdziła horyzontalne wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Dnia 30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs z alokacją 804 mln zł dla projektów z listy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). W skłąd PMDIB weszło 53 projekty.

Spotkanie w Przemyślu adresowane było do wszystkich podmiotów prowadzących lub chcących prowadzić przedszkola, żłobki lub kluby malucha. Ponad czterdziestu uczestnikom zaprezentowano zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy z których wskazani beneficjenci będą mogli otrzymać pomoc finansową na realizację swoich projektów.

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top