Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Ogłoszono nabory na działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

Szanowni państwo z powodu awarii serwera nie działa część stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jak również część telefonów. W związku z tym przepraszamy za utrudniony kontakt z nami. Obecnie trwają prace nad ich przywróceniem, dlatego uprzejmie prosimy o cierpliwość.  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców" organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Województwa Podkarpackiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór wniosków w ramach Badań na rynek (działanie 3.2.1 POIR) do dnia 28 października 2015.

 

15 września Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Szczegółowy Opis Osii Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (na podstawie pozytywnie zaopiniowanego projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 pod względem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi MIR).

W dniu 16.09.2015 na Rzeszowskich bulwarach znajduje się stoisko Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Na naszym stoisku promujemy Fundusze Europejskie i udzielamy informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia ze środków na lata 2014-2020.

ZAPRASZAMY :)