Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

rpo2014 logoZarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Wprowadzony został katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań, dla których konkursy przewidziano na II kwartał br.

Międzynarodowe Programy KształceniaWięcej międzynarodowych programów studiów, bogatsza oferta edukacyjna w językach obcych oraz sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r.

wupWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje konsultacje indywidualne, dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16, RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 1-3 oraz 8-10 czerwca br. w godzinach 10-14.

parp malyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" z Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie jest przeznaczone dla  przedsiębiorców m. in. na udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy "Startup Mixer", podczas którego każdy będzie mógł skonsultować swój pomysł biznesowy z animatorami projektu Platform Startowych.

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektyw 2004/17/WE oraz 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych a zaczynają obowiązywać przepisy nowych dyrektyw. Prace nad nowelizacją dostosowującą Prawo Zamówień Publicznych do nowych dyrektyw nie zostały zakończone, dlatego Ministerstwo Rozwoju rekomenduje stosowanie opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zaleceń.