logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Infrastruktura i Środowisko. Wnioski można składać od 30 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.

 

poir logoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek" Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

rpo2014 logoZarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Wprowadzony został katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań, dla których konkursy przewidziano na II kwartał br.

Międzynarodowe Programy KształceniaWięcej międzynarodowych programów studiów, bogatsza oferta edukacyjna w językach obcych oraz sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r.

wupWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje konsultacje indywidualne, dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16, RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 1-3 oraz 8-10 czerwca br. w godzinach 10-14.

parp malyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" z Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie jest przeznaczone dla  przedsiębiorców m. in. na udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy "Startup Mixer", podczas którego każdy będzie mógł skonsultować swój pomysł biznesowy z animatorami projektu Platform Startowych.