Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Spotkanie organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sieć Enterprise Europe Network odbędzie się 21 kwietnia 2015 w Warszawie.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 instumentów zwrotnych w formie pożyczek, poręczeń czy kredytów będzie pięc razy więcej niż w poprzednim okresie programowania. 

Dnia 9 kwietnia 2015 roku dwie rządowe instytucje - Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

Celem „Premii dla młodych rolników" jest ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia prowadzenia samodzielnej działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych.

Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami bardzo szczegółowymi, uwzględnającymi uwarunkowania lokalne.

poirNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

poirNadeszła ta chwila Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw” „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród działań przewidzianych do uruchomienia jeszcze w tym roku jest pilotaż wsparcia dla tzw. startupów (Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów) 

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top