Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

poirNadeszła ta chwila Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw” „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród działań przewidzianych do uruchomienia jeszcze w tym roku jest pilotaż wsparcia dla tzw. startupów (Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów) 

Celem nowelizacji ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dnia 31 marca br. projekt ustawy trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi do ww. dokumentu można składać do 15 kwietnia 2015 r.

Wkrótce rusza projekt E-pionier z alokacją 100 mln, dzięki któremu młodzi, zdolni programiści będą wymyślać rozwiązania, służące nam wszystkim.

Unia Europejska stawia na współdecydowanie mieszkańców, przedsiębiorców i władz o projektach inwestycyjnych realizowanych w gminie czy mieście.