Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Poszukujesz wsparcia w postaci usług opiekuńczych asystenckich bądź specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla siebie lub swoich bliskich? A może jesteś zainteresowany wsparciem w postaci teleopieki
 
Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Aż 28 instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty w ramach, których możesz otrzymać takie Wsparcie.
 
Operatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Regulanie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów wsparcia.