Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim województwa podkarpackiego i chcesz otworzyć własny biznes, sprawdź czy spełniasz kryteria.

Lokalne Grupy Działania (LGD) udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy w ramach Działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu szczegółowe informacje dotyczące LGD, tj. dane teleadresowe, grupę docelową, terminy rekrutacji, kwotę dotacji oraz adresy stron internetowych.

Załączniki:
Pobierz plik (NEWSLETTER nr 4 2021 LGD 16.12.2021.pdf)NEWSLETTER nr 4 2021 LGD 16.12.2021.pdf[ ]1620 kB