Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje cyfrowe? Sprawdź czy spełniasz kryteria.

Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia zostali wyłonieni w konkursie RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakośc edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Operatorzy oferują szkolenia w zakresie TIK lub ICT na różnych poziomach zaawansowania, zakończone bezpłatnym egzamin końcowym wraz z wydaniem certyfikatu przez uprawnioną instytucję.

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziesz tu szczegółowe informacje dotyczące Operatorów wsparcia, tj. dane teleadresowe, grupę docelową, terminy rekrutacji oraz adresy stron internetowych.