Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc Techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwóch działań prowadzić będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis Osi Priorytetowych stanowi rozwinięcie zapisów Programu Inteligentny Rozwój. Zawiera on zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Przede wszystkim uwzględnia informacje o beneficjentach, typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania, a także planowanych efektach wsparcia, wyrażonych we wskaźnikach.

Przypominamy, że pierwszy konkurs z PO IR zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. 

Załączniki:
Pobierz plik (SZOOP_POIR_I_i_V_os_27032015.pdf)Szczegółowy Opis PO IR[ ]634 kB