logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc Techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwóch działań prowadzić będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis Osi Priorytetowych stanowi rozwinięcie zapisów Programu Inteligentny Rozwój. Zawiera on zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Przede wszystkim uwzględnia informacje o beneficjentach, typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania, a także planowanych efektach wsparcia, wyrażonych we wskaźnikach.

Przypominamy, że pierwszy konkurs z PO IR zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. 

Załączniki:
Pobierz plik (SZOOP_POIR_I_i_V_os_27032015.pdf)Szczegółowy Opis PO IR[ ]634 kB