Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

W związku z licznymi pytaniami mieszańców regionu, które dotyczą dofinansowania wymiany przestarzałych kotłów przedstawiamy wyjaśnienia związane z zaplanowanynym na IV kwartał naborem wniosków.


1)    W IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogłoszenie konkursów na projekty dotyczące wymiany kotłów.

2)    Konkursy te skierowane są do gmin, które będą instalować nowe źródła ciepła u posiadaczy przestarzałych kotłów i pieców.

3)    Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku.

4)    Gminy zobowiązane są do wybrania ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

5)    Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach gmin, gdzie stwierdzono przekroczenia stężeń pyłów PM-10 (24 h).

6)    W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe będzie:
a)    zastąpienie dowolnego dotychczasowego źródła c.o. i c.w.u – podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
b)    zastąpienie pieców/kotłów na paliwa stałe: kotłem gazowym o sprawności  powyżej 90 % lub kotłem na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotłem węglowym klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (w tym zakresie konieczny jest odrębny projekt dotyczący tylko wymiany pieców węglowych na wysokosprawne węglowe kotły klasy 5),
c)    sfinansowanie części kosztów przebudowy, montażu wewnętrznych instalacji CO i CWU – w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło. Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji.

7)    Gmina będzie właścicielem instalowanego urządzenia przez minimum 5 lat.

8)    Szczegółowe zasady udziału w projekcie, zakres i rodzaje źródeł ciepła, wartość wkładu własnego określą gminy, które przystąpią do przygotowania projektów.

9)    Osoby zainteresowane uczestnictwem w takim projekcie powinny zgłaszać się do swoich urzędów gminy / miejskich.

10)    Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie planuje realizację programu Przyjazny dom, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz zastosowanie urządzeń OZE. Link do informacji: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110.

Lista gmin,  w których występują obszary przekroczenia stężeń 24 godzinnych pyłu PM10 (24h) opracowana na podstawie:
1.    Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
2.    Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (tabela nr 18),
obejmuje:
1.    Gminę Miasto Rzeszów.
2.    Gminę Boguchwała.
3.    Gminę Brzozów.
4.    Gminę miejską Dębica.
5.    Gminę miejską Jarosław.
6.    Gminę Pawłosiów.
7.    Gminę miejską Jasło.
8.    Gminę Kołaczyce.
9.    Gminę Jedlicze.
10.    Gminę Kolbuszowa.
11.    Gminę Korczyna.
12.    Gminę Krasne.
13.    Gminę miejską Krosno,
14.    Gminę Krościenko Wyżne.
15.    Gminę Chorkówka.
16.    Gminę Jedlicze.
17.    Gminę  Miejsce Piastowe.
18.    Gminę Korczyna.
19.    Gminę Wojaszówka.
20.    Gminę Lesko.
21.    Gminę miejską Leżajsk.
22.    Gminę miejską Lubaczów.
23.    Gminę miejską Łańcut.
24.    Gminę wiejską Łańcut.
25.    Gminę Czarna (powiat łańcucki).
26.    Gminę miejską Mielec.
27.    Gminę wiejską Mielec.
28.    Gminą Nisko.
29.    Gminę miejską Stalowa Wola.
30.    Gminę Pysznica.
31.    Gminę miejską Przemyśl.
32.    Gminę Żurawica.
33.    Gminę miejską Przeworsk.
34.    Gminę wiejską Przeworsk
35.    Gminę miejską Sanok.
36.    Gminę wiejską Sanok.
37.    Gminę Strzyżów.
38.    Gminę miejską Tarnobrzeg.
39.    Gminę Trzebownisko.
40.    Gminę Głogów Małopolski.
41.    Gminę Tyczyn

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top