logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

power logoOd 25 lutego br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne. Do rozdysponowania jest 90 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych uczelni, które mogą prowadzić studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów.

Wydatki mogą dotyczyć m.in:

  • opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  • finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
  • dostosowania obowiązkowych i ponadprogramowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży


Wnioski będzie można składać od 25 lutego do 27 marca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.zdrowie.gov.pl