Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Dotacja na start. Projekt oferuje 35.000 zł na uruchomienie i rozwój firmy dla osób które nie pracują i mieszkają w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:

osoby w wieku od 50 roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.

 

Wnioski będą przyjmowane od 16 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

 

Projekt Dotacja na start