Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

W związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby formularzy zgłoszeniowych ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego PRZEDŁUŻA nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą do 28.10.2016 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.
Operator wsparcia do udziału w projekcie zaprasza: bezrobotne Kobiety lub długotrwale bezrobotnych Mężczyzn w wieku powyżej 29 roku życia, mieszkających na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego, które/którzy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie prowadziły działalności gospodarczej.
Dodatkowe kryteria premiujące!
• dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rolnikami/ członkami rodzin rolnika, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych;
• dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziałuznajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia. 

Więcej informacji:

www.pomyslzatrudnienie.pl

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top