Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

 

poir logoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek" Programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W wyniku inwestycji powstać ma nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem firm pozyskaniem dotacji w I konkursie, przeprowadzonym w poddziałaniu „Badania na rynek”, najbliższy konkurs będzie miał budżet w wysokości 1 mld złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskaną dotację mogą przeznaczyć na wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych).

Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumetacja konkursowa na stronie www.parp.gov.pl