Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Dnia 3 lipca Minister Infrastruktury i Rozwoju (Pani Maria Wasiak) zatwierdziła horyzontalne wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wytyczne te regulują ogół kwestii związanych ze wsparciem projektów rewitalizacyjnych: w regionalnych programach operacyjnych, w krajowych programach operacyjnych, w programach w których wykorzystane będą instrumenty finansowe.

Wytyczne znajdują się pod adresem poniższego linku:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/