Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Dnia 30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs z alokacją 804 mln zł dla projektów z listy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). W skłąd PMDIB weszło 53 projekty.

Projekty PMDIB stanowią strategiczną infrastrukturę badawczą o charakterze krajowym, europejskim lub międzynarodowym. Przedsięwzięcia w ramach PMDIB realizowane są w ośmiu obszarach nauki. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

http://www.ncbir.pl