Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków, który trwać będzie od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r.

Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu: http://www.interreg4c.eu/

 

POMOC DORADCZA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU:

Wspólny Sekretariat Techniczny jest dyspozycji wnioskodaców - konsultuje pomysły na projekt za pomocą Project Idea Feedback Form, dostępnego na stronie:

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/

Pisemne konsultacje w ramach pierwszego naboru wniosków są świadczone przez WST do 3 lipca br. Zainteresowani składaniem wniosków mogą skorzystać z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów z Sekretariatu.

 

INFORMACJE PO POLSKU:

Na stronie MIiR są dostępne m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.) :

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa/

Na ww. stronie zamieszczona zostanie także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).