Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Do 2020 MPiPS przeznaczy 370 mln na stworzenie dziennych domów seniora. Planowane jest, że powstanie bądź zostanie doposażone około 100 placówek (ok. 20 miejsc dla seniora każda).

Program jest skierowany do osób bez pracy w wieku 60+. Osoby takie będą mogły spędzić w dofinansowanych domach seniora min. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Będą one kompleksowo wyposażone (biblioteka, sprzęt RTV, komputery z dostępem do internetu itp) a ponadto będzie możliwość skorzystania z ciepłych posiłów.  

O dofinansowanie mogą sie starać jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Przedsięwzięcia będą realizowane na podstawie rocznych umów.  Od jednostek samorządu terytorialnego wymagany jest wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu projektu. 

Więcej informacji:

www.mpips.gov.pl