Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy w ramach którego wsparcie jest przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju bądź uruchomienia działalności gospodarczej przez kobiety.

Obecnie fundusz ma charakter pilotażowy, gdyż swoim zasięgiem obejmuje po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysokim bezrobociem z 8 województw. Głównym celem funduszu jest wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy. 

Więcej informacji:

www.parp.gov.pl