Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów szkoleniowych nt. „Definicja, zasady określania statusu MŚP i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFRR i EFS". Dwa terminy szkolenia  w dniach 10-11 sierpnia 2017 r. oraz 17-18 sierpnia 2017 r. dla maksymalnie 15 konsultantów na każdy z terminów.

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług mycia i sprzątania samochodu marki Volkswagen Sharan.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: Organizacja szkolenia  „Szkolenie wewnętrzne nt. Programu Interreg Europa 2014-2020” dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego w dniach 5-6 czerwca 2017.                                        Szkolenie dla maksymalnie 10 osób.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowywanie projektów  i  publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie” Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top