Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „RODO – Ochrona danych osobowych w realizacji projektów z Funduszy Europejskich”. Wymiana doświadczeń mających na celu poprawienie i ujednolicenie jakości obsługi klienta. Szkolenie dla maksymalnie 40 osób.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowanie projektów i publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie”
Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21.06.2018 r. do godz. 10.00 osobiście
w siedzibie Zamawiającego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 226 lub drogą pocztową w zamkniętej opisanej kopercie „Przygotowanie projektów
i publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie”.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  „Kompleksowe przeprowadzenie dwóch szkoleń warsztatowych z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie z EFS oraz rozliczania projektu z EFS dla maksymalnie 20 konsultantów Sieci PIFE województwie podkarpackim na każdą z części zamówienia.”

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „RODO – Ochrona danych osobowych w realizacji projektów z Funduszy Europejskich”. Wymiana doświadczeń mających na celu poprawienie i ujednolicenie jakości obsługi klienta. Szkolenie dla maksymalnie 35 osób. uwaga zmiana sopz

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania:  „Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz sali szkoleniowej w dniach 7-8.05.2018 r. dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych w woj. podkarpackim podczas szkolenia wewnętrznego nt. "Aktualnych naborów z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - sprawy bieżące Sieci" dla maksymalnie 10 osób.