logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu” połączonego z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz stoiskami Informacyjnymi dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów”

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 02.08.2021 r. do godz. 11:00, w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie fakultatywnej drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336 w zamkniętej opisanej kopercie z opisem na kopercie: Postępowanie na organizacja Rajdu Rowerowego „Fundusze Europejskie na Roztoczu”” 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.   
  5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Szczegółowych informacji udziela:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

 Dariusz Busz, Arkadiusz Turczyński, Szymon Skublicki, nr tel. 17 747 64 82/88