Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „RODO – Ochrona danych osobowych w realizacji projektów z Funduszy Europejskich”. Wymiana doświadczeń mających na celu poprawienie i ujednolicenie jakości obsługi klienta. Szkolenie dla maksymalnie 35 osób. uwaga zmiana sopz

W terminie 24-26.05.2018 r. 

Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty

Postanawia się zmienić treść zaproszenia do składania ofert na realizacje zadania: Kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. „RODO – Ochrona danych osobowych w realizacji projektów z Funduszy Europejskich. Wymiana doświadczeń mających na celu poprawienie i ujednolicenie jakości obsługi klienta”. Szkolenie dla maksymalnie 35 osób. W terminie 24-26.05.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1) pkt. a otrzymuje brzmienie:

a)    Zapewnienie noclegu ze śniadaniem w dniach 24-26.05.2018 r. (dwie noce) dla nie więcej niż 35 osób w obiekcie zapewniającym należyty standard obsługi, tj. obiekt spełniający standard minimum 3-gwiazdek hotelowych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) w pokojach jedno- oraz dwuosobowych. Obiekt nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obiekt musi zapewniać bezpłatny parking dla uczestniczek/uczestników warsztatów. Wykonawca zaproponuje zamawiającemu minimum 4 obiekty z powiatu bieszczadzkiego bądź powiatu leskiego (województwo podkarpackie), z których Zamawiający wybierze jeden (załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty).
W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16 maja 2018 r. do godz. 10.00, fakultatywnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 242 w zamkniętej kopercie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.

6.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Piekarz
tel.: 17 747 65 73/ 17 773 60 19

 

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top