Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Po Polska Wschodnia 2014-2020Zakonczył się cykl regionalnych spotkań na temat działania  „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Ostatnie z nich odbyło się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to kompleksowy program wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. W pierwszej kolejności działanie przewiduje usługi na rzecz osób w wieku do 35 lat, które mają pomysł na własny biznes. Pomysłodawcy będą mogli liczyć na indywidualne i profesjonalne wsparcie w zakresie rozwoju swojej koncepcji oraz przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Następnie młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa typu startup.

Pomoc taka będzie udzielana zarówno przez tzw. animatorów platform startowych, którymi będą ośrodki innowacji z makroregionu Polski wschodniej, jak i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie najlepsze pomysły będą mogły ubiegać się o dotację na rozwój start-upu. Województwo podkarpackie, jako region skupiony wokół branż związanych z lotnictwem, informatyką czy metalurgią, ma szansę stać się „polską Doliną Krzemową, a strumień instrumentów z nowej perspektywy finansowej – w tym działanie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” ma pomóc w osiągnięciu tego celu.

Spotkanie zostało zorganizowane przed przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się natomiast m.in. przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych, ośrodków innowacji, a także instytucji otoczenia biznesu z terenu Podkarpacia.

Zadaniem spotkań było przedstawienie założeń planowanego wspracia oraz zebranie opinii i spostrzeżeń, które pozwolą wypracować najlepsze formy funkcjonowania platform starowych.

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top