logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
al.Ł. Cieplińskiego 4, 
35-010 Rzeszów 
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl 
Czynny: 
pn. 730 - 1800

wt - pt 730 – 1530

konsultanci:
Tomasz Sanecki
Katarzyna Piekarz
Damian Dydyk

Katarzyna Augustyn
Monika Wdowiarz
Dariusz Busz

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKIECH
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

koordynator Sieci Punktów: Paweł Rak

 

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Mielcu

ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414
tel.: 798 771 650
zapytaj@podkarpackie.pl
Czynny: pn 730 – 1800
wt - pt 730 - 1530
konsultanci:

Antoni Górski
Kinga Winiarska

 

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Krośnie
 

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno 
tel.: 798 771 192
tel.: 798 771 620
zapytaj@podkarpackie.pl 
Czynny: pn 730 – 1800
wt - pt 730 - 1530 
konsultanci:

Barbara Belczyk
Marcin Sołtys
Anna Mysza

Newsletter

captcha 

 Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują dwa rodzaje usług informacyjnych:

1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:

 • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
 • informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
 • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)

 2. Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:

 • informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
 • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
 • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
 • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
 • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym:
 • rodzajach kontroli,
 • instytucjach uprawnionych do kontroli,
 • obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
 • sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
 • organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.

 3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP):

 • informowanie o możliwościach realizowania projektów w formule PPP,
 • aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

 

II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne organizują spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.
 • Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

 

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:

 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

IV. PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”

 Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ(dla inwestorów zagranicznych,.
 • 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie oprócz województwa lubuskiego i śląskiego.
 • 77 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach.

 

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Finansowanie

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013’’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

 

Polecane linki:

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Przemyślu 

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 16 678 56 32 
798 771 080 
zapytaj@podkarpackie.pl 
Czynny: pn 730 – 1800
wt-pt 730-1530
konsultanci:
Adam Janusz
Ewelina Bukowska

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Sanoku 

Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215
tel.: 798 771 640
zapytaj@podkarpackie.pl

konsultanci:
Anna Ostrowska
Justyna Nestorowicz

                                                                                               

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Tarnobrzegu 

ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 
tel.: 15 823 61 46
798 771 220
zapytaj@podkarpackie.pl 
Czynny: pn 730 – 1800
wt-pt 730 – 1530
konsultanci:
Dominika Bugaj
Tomasz Miśko