logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

baner 300ofMarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków  na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (II edycja konkursu).

Spotkanie odbędzie 20 czerwca br. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o dokonanie zgłoszenia do 19 czerwca br. drogą telefoniczną tel. 17 747 64 88 lub e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informacje dotyczące konkursu:

Celem ogłoszonego konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Jeśli zawiązane partnerstwa okażą się trwałe i efektywnie służące rozwojowi powiązań funkcjonalnych, to w przyszłości mogą być podstawą do weryfikacji lub potwierdzenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. W krótszej perspektywie, działania te będą służyć promowaniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w tym propagowaniu wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (w porozumieniu z przynajmniej dwiema innymi JST),
  • związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowane typy działań:

  • badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,
  • przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby,
  • przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

Terminy:

Ogłoszenie konkursu – 12 czerwca 2013
Termin składania wniosków – 16 września 2013
Maksymalny termin realizacji projektów – 30 czerwca 2015

Wartość projektów:

  • minimalna wartość projektu to 400 tys. zł 
  • maksymalna wartość projektu to 3 mln zł
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu
Załączniki:
Pobierz plik (Agenda -Rzeszow.doc)Agenda -Rzeszow.doc[ ]544 kB