logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje cyfrowe? Sprawdź czy spełniasz kryteria.

Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia zostali wyłonieni w konkursie RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakośc edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Operatorzy oferują szkolenia w zakresie TIK lub ICT na różnych poziomach zaawansowania, zakończone bezpłatnym egzamin końcowym wraz z wydaniem certyfikatu przez uprawnioną instytucję.

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziesz tu szczegółowe informacje dotyczące Operatorów wsparcia, tj. dane teleadresowe, grupę docelową, terminy rekrutacji oraz adresy stron internetowych.