Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Trwa realizacja Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji.
W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji.


Planowany okres realizacji Zadania: 
1 styczeń 2020 r. – 30 czerwca 2022 r.


Cel realizacji Zadania:
wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych zwłaszcza w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o  rewitalizacji, wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewniać będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Wsparcie dla gmin ma charakter bezpłatny.


Działania w ramach realizacji Zadania:
1)    przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin oraz członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy, w zakresie:   
 - dostępności w rewitalizacji,
 - zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 - wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
 - monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,
 - rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji.

Harmonogram spotkań edukacyjnych:
W 2020 roku zrealizowano:
- dostępność w rewitalizacji w formie szkolenia on-line,  zrealizowano w IV kw. 2020 r.,
- zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w formie warsztatu on-line, zrealizowano w IV kw. 2020 r.

W 2021 roku zaplanowano:
- monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych w formie szkolenia on-line, termin realizacji II/III kw.2021 r.,
- rozwój terenów zielonych w rewitalizacji w formie seminarium on-line, termin realizacji II/III kw. 2021 r.,
- wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji w formie szkolenia on-line, termin realizacji II/III kw.2021 r.,
- dostępność w rewitalizacji w formie warsztatu stacjonarnie lub on-line,  termin realizacji III kw. 2021 r.,
- wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji w formie konferencji hybrydowo (częściowo stacjonarnie i częściowo on-line),  termin realizacji III/IV kw. 2021r.,
- monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych w formie seminarium stacjonarnie lub on-line, termin realizacji III/IV kw. 2021 r.

W 2022 roku zaplanowano:
- zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w formie krajowego wyjazdu studyjnego, termin realizacji II kw. 2022 r.
- spotkanie podsumowujące Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021 – 2027, termin realizacji II kw. 2022 r.

2)    eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie dostępności w rewitalizacji, termin realizacji od podpisania umowy, tj. 2 kwietnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegóły można znaleźć:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja/doradztwo
3)    eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania (w tym doradztwo prawne), termin realizacji III kw. 2021 r. do II kw. 2022 r.,
4)    wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie i w gminach, w tym uzupełnienie danych dot. rewitalizacji w Systemie Informacji Przestrzennej, termin realizacji 2021 – 2022,
5)    opracowanie artykułów dot. rewitalizacji – 4 szt. w 2020 r. oraz 4 szt. w 2021 r.,
6)    prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, zawierającego podstawowe informacje, jak i popularyzującego i promującego działania rewitalizacyjne, termin realizacji 2020 – 2022 r. Serwis prowadzony jest pod adresem:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja

Na stronie tej zamieszczone są informacje o terminach realizacji poszczególnych form wsparcia dla gmin.

Całkowita wartość projektu: 1 026 860,00 PLN

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Budżetu Państwa wynosi: 924 174,00 PLN

Więcej informacji w zakresie realizacji Zadania oraz kontakt do Zespołu ds. rewitalizacji można uzyskać:
- pod  numerami telefonu: 17/ 747 68 78, 17/ 747 64 64
- elektroniczne pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.podkarpackie.pl w zakładce Gospodarka i Transport / Rewitalizacja