logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcieliby sfinansować wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych.Termin i miejsce spotkania: 30 maja 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,ul. Pańska 81/83, Warszawa, g. 09:30, 1.3.1 POPWJeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego i chciałbyś otrzymać dotację na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie w Twojej firmie innowacyjnych procesów technologicznych, to spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Pula środków w ramach konkursu to aż 170  mln zł, w tym 100  mln zł jest przeznaczone na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

    Nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
    Zakup nieruchomości
    Zakup robót i materiałów budowlanych
    Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
    Zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
    Sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=117
Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona.