logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

11 kwietnia 2019r w Zespole  Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach odbył się Półfinał konkursu promującego przedsiębiorczość wśród młodzieży na Podkarpaciu.

Projekt  realizowany jest od 2015 roku  przez Oddział ZUS w Rzeszowie  przy współpracy z Oddziałem  ZUS w Jaśle oraz  innymi  instytucjami, jak  Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki Urząd Pracy, Podkarpacki Urząd  Marszałkowski, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie i wyższymi uczelniami z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską w  ramach programu edukacji ekonomicznej.

Organizatorem IV edycji jest Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach przy współpracy  Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz  Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Do udziału w trwającej edycji zgłosili się uczniowie z 28 szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. Ogółem 892 uczniów od października 2018r. do marca 2019r. realizowało praktyczne zadania konkursowe i uczestniczyło w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z ZUS oraz instytucji współpracujących.

Do półfinału  przystąpiły 3 osobowe  zespoły z 25  szkół.

Dla uczestników półfinał był  sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Po podsumowaniu punktów przez jury do finału zakwalifikowało się sześć reprezentacji: Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, ZSP Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie, Akademickie  Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, Zespół Szkół Ekonomicznych  w Brzozowie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Po konkursowych emocjach uczestnicy wysłuchali wykładu Pana dr Dariusza Wyrwy z Politechniki Rzeszowskiej ,, Crowdfunding- czy pieniądze leżą na ulicy”.

 W czasie eliminacji konkursowych zaproszeni goście  oraz  opiekunowie zespołów szkolnych odbyli wizytę  studyjną w  firmie Aero Gearbox International Poland w Ropczycach.

Uczniowie z 6  najlepszych zespołów, wyłonionych w czasie Półfinału   opracują   biznesplan  dotyczący ważnego  zagadnienia z ich środowiska  i zaprezentują  go w czasie  Gali Finałowej 07.06.2019r w Urzędzie Marszałkowskim.