logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W załączniku lista podmiotów wybranych w ramach konkursu z działania 1.2 POWER  oferujących osobom młodym (do 29 r.ż.) wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W przypadku pojawienia się informacji o innych operatorach oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej, lista będzie na bieżąco aktualizowana.